top of page
Gebruik van ayurvedische kruiden en natuurlijke supplementen

Ayurvedische consulten

 

Ayurveda betekent "kennis (ayur) van het leven (veda)".

Ayurveda is een 5000 jaar oude geneeskunde afkomstig uit India.

 

Daar waar ayurveda voornamelijk preventief wordt gebruikt,

kan het ook mensen helpen met allerlei kwalen, klachten en gezondheidsproblemen.

Ayurveda is een manier van leven en omvat alle belangrijke aspecten van het leven:

voeding, beweging, leefritme, mentale en lichamelijke gezondheid, enz.

Binnen de ayurveda werkt men met natuurlijke remedies

zoals kruiden, voeding, beweging, massages, zuiveringsmethoden, ...

Ayurveda kan worden ingezet voor tal van gezondheidsproblemen, zoals verkoudheden, griep, verstuikingen, stijve spieren, migraine, onder- en overgewicht, dysglycemie, te hoge cholesterol, blaasontsteking, gifstoffen in het lichaam, slechte vertering, schimmelinfecties, rug- en nekklachten, osteoporose, sinusitis, cvs, fybromyalgie, angst-/slaap- en andere stoornissen, enz.

Bij een ayurvedisch consult onderscheiden we het intake-consult, het plan van aanpak-consult en de vervolg-consulten.

Eerst komt u op intake-consult. Dit is een kennismakingsgesprek en worden uw eventuele kwalen en klachten besproken aan de hand van een uitgebreide anamnese. Tijdens het volgende consult (na 1 à 2 weken) wordt het plan van aanpak besproken en krijgt u, in functie van de noden, voedings- en/of bewegingsadvies op maat, voorstellen voor ondersteunende kruiden- en andere natuurlijke remedies, aangepaste yogahoudingen (asanas), en indien nodig/gewenst een voorstel tot aangepaste massage met biologische olie.

Een intake-consult kan gemakkelijk anderhalf uur duren. Een plan van aanpak-consult duurt één uur.

Is uw gezondheid in evenwicht, maar wilt u voedingsadvies op maat of heeft u een concrete vraag over ayurveda dan kan u ook een afspraak maken.

Tijdens vervolg-consulten wordt de evolutie van de klachten en problematieken besproken en in samenspraak worden de voorstellen aangepast indien nodig. Een vervolg-consult duurt meestal een uur tot anderhalf uur.

 

De frequentie waarop de consulten elkaar opvolgen hangt af van de problematiek, maar gemiddeld wordt de volgende afspraak een maand later vastgelegd. Het hele traject verloopt steeds in onderling overleg.

Prijslijst 2024

  • Ayurvedisch consult - intake (anamnese, probleemstelling, opstellen dossier, opstellen plan van aanpak) - 75 à 120 min: 120 euro

  • Ayurvedisch plan van aanpak-consult (bespreking en toelichting voorstel) - 75 à 120 min: 80 euro - 100 euro

  • Ayurvedisch vervolgconsult (evaluatie voorstel, bijsturen voorstel) - 75 à 120min: 80 euro - 120 euro

Nota: In geval van verhindering en uit respect, gelieve uw afspraak ten laatste 48u vooraf te annuleren. Indien dit niet gebeurt zal het bedrag van een consult (70 euro) aangerekend worden, tenzij op vertoon van een medisch attest.

bottom of page