top of page
yogalessenreeksen te Genk

Yoga

Er zijn verschillende redenen waarom mensen yoga beoefenen.

Sommige mensen willen tijd voor zichzelf; of ze willen een soepeler en flexibel lichaam; anderen willen simpelweg gezonder gaan leven; en nog anderen voelen de signalen in hun lichaam wanneer ze gedurende lange tijd over hun grenzen zijn gegaan...

Wat je drijfveer ook mag zijn, iedereen in welkom om yoga te komen ervaren en beleven.

Yogahoudingen of asana's worden individueel beoefend. Het is belangrijk je eigen grenzen te leren kennen en te respecteren en je lichaam niet over die grens te duwen. Yoga is niet prestatiegericht en het gaat er dus niet om yogahoudingen en yogatechnieken 'perfect' uit te voeren. Het doel is niet om zover mogelijk voorover te buigen en je handen plat op de grond te kunnen zetten. Het gaat namelijk niet om het resultaat bij yoga, maar om de beleving ervan en de ervaring die je voelt...

Bij het aanleren en uitvoeren van yogahoudingen of asana's is de kennis en ervaring van de yogadocent onontbeerlijk. Indien men bepaalde complexere yogahoudingen zonder de nodige begeleiding zou proberen uit te voeren, kan dit leiden tot mogelijke kwetsuren en letsels. Men kan yoga thuis beoefenen indien men de houdingen reeds uitvoerig binnen een les besproken heeft en correct heeft leren uitvoeren.  

Yoga kent ook een filosofische achtergrond. De yogaoefeningen, zoals wij ze in het Westen kennen en die enkel het fysieke aspect van yoga benadrukken, zijn slechts een klein onderdeel van een volledige levensvisie of levensfilosofie.

Toch is de kennis van deze achtergrond geen vereiste om yoga te kunnen beoefenen, maar het geeft wel meer diepgang aan de beleving en ervaring ervan.

bottom of page